ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 12
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 296,762
 เปิดเว็บ 09/02/2555
21 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 คณะบุคคลกฤตสมบูรณ์

หน้าที่ของแผนกบริการรับทำบัญชี
 

จัดทำบัญชีตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
และจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles : GAAP)
อีกทั้งยังให้บริการด้านภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก
ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการแทนลูกค้า รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับภาษีอากรในเรื่องอื่น
เช่น บริการวางแผนภาษี  เพื่อให้ลูกค้าเสียภาษีถูกต้องตามประมวลรัษฏากร พนักงานในแผนกบัญชีของสำนัก
งานฯ จะต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จัดทำบัญชีได้ตามกฏหมาย


การจัดทำบัญชีของทางสำนักงานมีดังนี้
 
 • บริการจัดทำบัญชีโดยการทำบัญชีทุกเดือนให้ทันต่อความต้องการของผู้บริหารและเป็นไปตามประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีล่าช้า
 • บริการจัดทำบัญชีพิเศษวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือสร้างผังรหัสของสินค้า
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร
 • วางแผนภาษีในด้าน ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ
 • การคำนวณต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ให้บริการในการให้คำแนะนำในกรณีที่ถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบหรือบริการเคลียร์ปัญหากับสรรพากรในกรณีที่ผู้บริหารไม่สะดวกที่จะไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากร


บริการจดทะเบียนนิติบุคคลของทางสำนักงานมีดังนี้
 
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • การจดทะเบียนเพิ่มทุนหรือลดทุน
 • บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล
 • บริการคัดหนังสือรับรอง
 • จัดทำทะเบียนหุ้น 
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY