ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 142
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 322,062
 เปิดเว็บ 09/02/2555
28 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
 ตารางการอบรมผู้ทำบัญชี (CPD) กทม.
 
 ตารางหลักสูตร  
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
ลำดับ                        หลักสูตร        รายละเอียด สมัคร Online
   1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่
   2 การบัญชีเงินสดและการควบคุมเงินสด เพื่อการดำเนินงานของกิจการ
   3 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกัน และการกำหนดราคาโอน
   4 การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า
   5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRs for SMEs (35 บท)
   6 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับการจัดทำบัญชีชุดเดียว
   7 การบัญชีเกี่ยวกับร้านทอง และระบบการควบคุมภายใน
   8 กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ
   9 Update กลยุทธ์ และเทคนิค ภาษีเงินได้ต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
          10 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ 
    11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กาารด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  12 กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
  13 การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน
  14 กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
7

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY