ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 27
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 287,982
 เปิดเว็บ 09/02/2555
8 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 ตารางการอบรมผู้ทำบัญชี (CPD) กทม.
 
 ตารางหลักสูตร  
 
รายละเอียดหลักสูตร
 
ลำดับ                        หลักสูตร        รายละเอียด สมัคร Online
   1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Updateกฎหมายใหม่
   2 กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
   3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
   4 การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน
   5 การบัญชีบริหาร การวางแผนงบประมาณ การประมาณการล่วงหน้า
   6 กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
   7 การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี
   8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ
  9 กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ
 10 กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร
 11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กาารด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 12  เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
   13 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ 
7

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY