ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 149
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 326,600
 เปิดเว็บ 09/02/2555
25 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 รับทำบัญชี

บริษัท กฤตสมบูรณ์ ออดิท จำกัด
                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735557000899
                         
                         ที่ตั้ง 206 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


บริษัท สมบัติ การบัญชี จำกัด

                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735558001911
                         
​                         ที่ตั้ง 142 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


บริษัท กฤตสมบูรณ์ แฟรนไชส์บัญชี จำกัด

                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735560000381
                         
​                         ที่ตั้ง 208 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 


หน้าที่ของแผนกบริการรับทำบัญชี
 
จัดทำบัญชีตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
และจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles : GAAP)
อีกทั้งยังให้บริการด้านภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก

ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนรวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการแทนลูกค้า รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับภาษีอากรในเรื่องอื่น

เช่น บริการวางแผนภาษี  เพื่อให้ลูกค้าเสียภาษีถูกต้องตามประมวลรัษฏากร พนักงานในแผนกบัญชีของสำนัก

งานฯ จะต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จัดทำบัญชีได้ตามกฏหมาย


การจัดทำบัญชีของทางสำนักงานมีดังนี้
 
 • บริการจัดทำบัญชีโดยการทำบัญชีทุกเดือนให้ทันต่อความต้องการของผู้บริหารและเป็นไปตามประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีล่าช้า
 • บริการจัดทำบัญชีพิเศษวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือสร้างผังรหัสของสินค้า
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร
 • วางแผนภาษีในด้าน ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ
 • การคำนวณต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
 • ให้บริการในการให้คำแนะนำในกรณีที่ถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบหรือบริการเคลียร์ปัญหากับสรรพากรในกรณีที่ผู้บริหารไม่สะดวกที่จะไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • บริการทางบัญชีและภาษีอากร
 • บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร ช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่ การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำสมุดราย สมุดบัญชีแยกประเภทตามกฎหมายกำหนด
 • ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินภาษาไทยและอังกฤษ รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น งบทดลอง บัญชีลูกหนี้และเจ้า
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน ( ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 )
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้เพื่อเสียภาษีครึ่งปี ภงด.51 และภาษีเต็มปี ภงด.50
 • ยื่นการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • จัดหาผู้สอบบัญชีฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY