ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 137
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 322,057
 เปิดเว็บ 09/02/2555
28 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
 ใบสมัครกรุงเทพ
 
ลำดับ วัน  เดือน ปี หลักสูตร สถานที่ ราคาก่อนวันตัดรอบ หมายเหตุ รายละเอียด Booking
1 ศุกร์ ที่
14 ส.ค. 63
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับการจัดทำบัญชีชุดเดียว   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-009-09 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 4 ส.ค.   63
จอง Online
2 เสาร์ ที่
15 ส.ค. 63
การบัญชีเกี่ยวกับร้านทอง และระบบการควบคุมภายใน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-014-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
2,000.00
VAT 140

2,140.0
0
ชำระภายใน 4 ส.ค.   63
จอง Online
3 พฤหัสบดี ที่
20 ส.ค. 63
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-004-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.โกลเด้น ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 10 ส.ค.   63
จอง Online
4 ศุกร์ ที่
21 ส.ค. 63
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับการจัดทำบัญชีชุดเดียว   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-009-06 )
รร.โกลเด้น ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 10 ส.ค.   63
จอง Online
5 พฤหัสบดี ที่
27 ส.ค. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-003-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.กรุงศรีริเวอร์
อยุธยา.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 17 ส.ค.   63
จอง Online
6 ศุกร์ ที่
28 ส.ค. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6308-06-019-006-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.กรุงศรีริเวอร์
อยุธยา.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 17 ส.ค.   63
จอง Online
7 ศุกร์ ที่
4 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-003-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 24 ส.ค.   63
จอง Online
8 เสาร์ ที่
5 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-006-08 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 24 ส.ค.   63
จอง Online
9 พฤหัสบดี ที่
10 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-003-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รัตนชล
ชลบุรี.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 1 ก.ย.   63
จอง Online
10 ศุกร์ ที่
11 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-006-06 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รัตนชล
ชลบุรี.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 1 ก.ย.   63
จอง Online
11 ศุกร์ ที่
18 ก.ย. 63
กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-002-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 7 ก.ย.   63
จอง Online
12 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
19 - 20 ก.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-001-06 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 7 ก.ย.   63
จอง Online
13 พฤหัสบดี ที่
24 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-003-08 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.โกลเด้น ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 14 ก.ย.   63
จอง Online
14 ศุกร์ ที่
25 ก.ย. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-006-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.โกลเด้น ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 14 ก.ย.   63
จอง Online
15 อังคาร ที่
29 ก.ย. 63
Update กลยุทธ์ และเทคนิค ภาษีเงินได้ต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6309-06-019-015-01 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 22 ก.ย.   63
จอง Online
16 พฤหัสบดี ที่
8 ต.ค. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-003-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 25 ก.ย.   63
จอง Online
17 ศุกร์ ที่
9 ต.ค. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-006-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 25 ก.ย.   63
จอง Online
18 ศุกร์ ที่
16 ต.ค. 63
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-004-11 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 5 ต.ค.   63
จอง Online
19 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
17 - 18 ต.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-001-07 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 5 ต.ค.   63
จอง Online
20 อังคาร ที่
27 ต.ค. 63
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกัน และการกำหนดราคาโอน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-013-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 16 ต.ค.   63
จอง Online
21 ศุกร์ ที่
30 ต.ค. 63
Update กลยุทธ์ และเทคนิค ภาษีเงินได้ต่างๆ ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6310-06-019-015-02 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 19 ต.ค.   63
จอง Online
22 ศุกร์ ที่
6 พ.ย. 63
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-005-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 27 ต.ค.   63
จอง Online
23 เสาร์ ที่
7 พ.ย. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-006-10 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 27 ต.ค.   63
จอง Online
24 อังคาร ที่
10 พ.ย. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-003-10 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.ไมด้า แกรนด์ 
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 2 พ.ย.   63
จอง Online
25 ศุกร์ ที่
13 พ.ย. 63
การบัญชีเงินสดและการควบคุมเงินสด เพื่อการดำเนินงานของกิจการ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-010-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 3 พ.ย.   63
จอง Online
26 เสาร์ ที่
14 พ.ย. 63
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-008-03 )
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 3 พ.ย.   63
จอง Online
27 อังคาร ที่
17 พ.ย. 63
การบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-011-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 6 พ.ย.   63
จอง Online
28 ศุกร์ ที่
20 พ.ย. 63
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRs for SMEs (35 บท)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-012-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 10 พ.ย.   63
จอง Online
29 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
21 - 22 พ.ย. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-001-08 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 10 พ.ย.   63
จอง Online
30 พฤหัสบดี ที่
26 พ.ย. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-006-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.ไมด้า แกรนด์ 
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 16 พ.ย.   63
จอง Online
31 เสาร์ ที่
28 พ.ย. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6311-06-019-003-11 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 18 พ.ย.   63
จอง Online
32 พุธ ที่
2
 ธ.ค. 63
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับการจัดทำบัญชีชุดเดียว   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-009-10 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 20 พ.ย.   63
จอง Online
33 เสาร์ ที่
12 ธ.ค. 63
กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-002-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 1 ธ.ค.   63
จอง Online
34 ศุกร์ ที่
18 ธ.ค. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-006-11 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 7 ธ.ค.   63
จอง Online
35 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
19 - 20 ธ.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-001-09 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 7 ธ.ค.   63
จอง Online
36 อังคาร ที่
22 ธ.ค. 63
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-004-10 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 11 ธ.ค.   63
จอง Online
37 ศุกร์ ที่
25 ธ.ค. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-003-12 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 14 ธ.ค.   63
จอง Online
38 เสาร์ ที่
26 ธ.ค. 63
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกัน และการกำหนดราคาโอน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6312-06-019-013-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 14 ธ.ค.   63
จอง Online


เงื่อนไขในการการจองหลักสูตรสัมมนา

              - กรณี มีหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำมาให้ในวันที่อบรมสัมมนา
              - ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ท่าน ณ วันที่อบรมสัมมนา
              - กรณี ที่ท่านยกเลิกการอบรมสัมมนาจะต้องแจ้งเจ้าที่ก่อนวันอบรมสัมมนา 5 วัน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% 
                ของวันที่อบรมสัมมนา


*** ท่านที่สมัครอบรมทางออนไลน์ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrom ในการสมัครอบรมค่ะ ***
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY