ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 9
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 296,759
 เปิดเว็บ 09/02/2555
21 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 ใบสมัครกรุงเทพ
 
ลำดับ วัน  เดือน ปี หลักสูตร สถานที่ ราคาก่อนวันตัดรอบ หมายเหตุ รายละเอียด Booking
1 อังคาร ที่
18 ก.พ. 63
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6302-06-019-005-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 11 ก.พ.   63
จอง Online
2 ศุกร์ ที่
21 ก.พ. 63
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6302-06-019-008-01 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 11 ก.พ.   63
จอง Online
3 เสาร์ ที่
22 ก.พ. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6302-06-019-003-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 11 ก.พ.   63
จอง Online
4 อังคาร ที่
25 ก.พ. 63
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6302-06-019-004-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 15 ก.พ.   63
จอง Online
5 เสาร์ ที่
29 ก.พ. 63
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6302-06-019-006-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 19 ก.พ.   63
จอง Online
6 เสาร์ ที่
7 มี.ค. 63
กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ  (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6303-06-019-002-02 )
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.0
0
ชำระภายใน 26 ก.พ.   63
จอง Online
7 ศุกร์ ที่
13 มี.ค. 63
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับการจัดทำบัญชีชุดเดียว   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้   7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6303-06-019-009-01 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 4 มี.ค.   63
จอง Online
8 เสาร์ ที่
14 มี.ค. 63
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6303-06-019-008-02 )
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 4 มี.ค.   63
จอง Online
9 ศุกร์ ที่
20 มี.ค. 63
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6303-06-019-003-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 10 มี.ค.   63
จอง Online
10 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
21 - 22 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6303-06-019-001-02 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 11 มี.ค.   63
จอง Online


เงื่อนไขในการการจองหลักสูตรสัมมนา

              - กรณี มีหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำมาให้ในวันที่อบรมสัมมนา
              - ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ท่าน ณ วันที่อบรมสัมมนา
              - กรณี ที่ท่านยกเลิกการอบรมสัมมนาจะต้องแจ้งเจ้าที่ก่อนวันอบรมสัมมนา 5 วัน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% 
                ของวันที่อบรมสัมมนา


*** ท่านที่สมัครอบรมทางออนไลน์ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrom ในการสมัครอบรมค่ะ ***
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY