ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 5
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 269,434
 เปิดเว็บ 09/02/2555
22 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 ใบสมัครกรุงเทพ
 
ลำดับ วัน  เดือน ปี หลักสูตร สถานที่ ราคาก่อนวันตัดรอบ หมายเหตุ รายละเอียด Booking
1 ศุกร์ ที่
2 ส.ค. 62
การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-007-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 23 ก.ค.   62
จอง Online
2 เสาร์ ที่
3 ส.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-011-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 23 ก.ค.   62
จอง Online
3 พฤหัสบดี ที่
8 ส.ค. 62
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-002-06 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 29 ก.ค.   62
จอง Online
4 เสาร์ ที่
10 ส.ค. 62
กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-008-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 1 ส.ค.   62
จอง Online
5 อังคาร ที่
20 ส.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-011-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.โฆษะ
ขอนแก่น.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 13 ส.ค.   62
จอง Online
6 พุธ ที่
21 ส.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-015-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.โฆษะ
ขอนแก่น.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 13 ส.ค.   62
จอง Online
7 พฤหัสบดี ที่
22 ส.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-011-05 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.สีมาธานี
นครราชสีมา.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 13 ส.ค.   62
จอง Online
8 ศุกร์ ที่
23 ส.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-015-06 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.สีมาธานี
นครราชสีมา.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 13 ส.ค.   62
จอง Online
9 เสาร์ ที่
24 ส.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-012-07 )
รร.สีมาธานี
นครราชสีมา.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 13 ส.ค.   62
จอง Online
10 พฤหัสบดี ที่
29 ส.ค. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-006-12 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
 ชำระภายใน 19 ส.ค.   62
จอง Online
11 ศุกร์ ที่
30 ส.ค. 62
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6208-06-019-002-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 19 ส.ค.   62
จอง Online
12 ศุกร์ ที่
6 ก.ย. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-014-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 28 ส.ค.   62
จอง Online
13 เสาร์ ที่
7 ก.ย. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-006-06 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 28 ส.ค.   62
จอง Online
14 พุธ ที่
11 ก.ย. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-012-09 )
รร.โกลเด้น  ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 5 ก.ย.   62
จอง Online
15 พฤหัสบดี ที่
12 ก.ย. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-011-06 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.โกลเด้น  ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 5 ก.ย.   62
จอง Online
16 ศุกร์ ที่
13 ก.ย. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-015-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.โกลเด้น  ซิตี้
ระยอง.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 5 ก.ย.   62
จอง Online
17 ศุกร์ ที่
20 ก.ย. 62
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-004-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 10 ก.ย.   62
จอง Online
18 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
21 - 22 ก.ย. 62
การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-001-06 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 10 ก.ย.   62
จอง Online
19 พุธ ที่
25 ก.ย. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-012-10 )
รร.ชลอินเตอร์
ชลบุรี.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 19 ก.ย.   62
จอง Online
20 พฤหัสบดี ที่
26 ก.ย. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-011-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ชลอินเตอร์
ชลบุรี.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 19 ก.ย.   62
จอง Online
21 ศุกร์ ที่
27 ก.ย. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6209-06-019-015-08 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ชลอินเตอร์
ชลบุรี.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 19 ก.ย.   62
จอง Online
22 พุธ ที่
9 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-08 )
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
23 พฤหัสบดี ที่
10 ต.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-011-08 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
24 ศุกร์ ที่
11 ต.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-015-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
25 พฤหัสบดี ที่
17 ต.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-011-10 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 3 ต.ค.   62
จอง Online
26 ศุกร์ ที่
18 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-05 )
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 3 ต.ค.   62
จอง Online
27 เสาร์ ที่
26 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-02 )
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 15 ต.ค.   62
จอง Online
28 อังคาร ที่
29 ต.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-015-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 18 ต.ค.   62
จอง Online
29 เสาร์ ที่
2 พ.ย. 62
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-004-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 22 ต.ค.   62
จอง Online
30 ศุกร์ ที่
8 พ.ย. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-011-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ไมด้า แกรนด์
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 29 ต.ค.   62
จอง Online
31 เสาร์ ที่
16 พ.ย. 62
การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-007-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 6 พ.ย.   62
จอง Online
33 อังคาร ที่
19 พ.ย. 62
การบัญชีบริหาร การวางแผนงบประมาณ การประมาณการล่วงหน้า
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-013-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 8 พ.ย.   62
จอง Online
33 ศุกร์ ที่
22 พ.ย. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-006-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 12 พ.ย.   62
จอง Online
34 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
23 - 24 พ.ย. 62
การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-001-03 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 12 พ.ย.   62
จอง Online
35 พฤหัสบดี ที่
28 พ.ย. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-012-04 )
รร.ไมด้า แกรนด์
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 18 พ.ย.   62
จอง Online
36 เสาร์ ที่
30 พ.ย. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-015-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 22 พ.ย.   62
จอง Online
37 ศุกร์ ที่
13 ธ.ค. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-014-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
38 เสาร์ ที่
14 ธ.ค. 62
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-010-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
39 อังคาร ที่
17 ธ.ค. 62
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-005-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
40 ศุกร์ ที่
20 ธ.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-012-03 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 13 ธ.ค.   62
จอง Online
41 เสาร์ ที่
21 ธ.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-015-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 13 ธ.ค.   62
จอง Online


เงื่อนไขในการการจองหลักสูตรสัมมนา

              - กรณี มีหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำมาให้ในวันที่อบรมสัมมนา
              - ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ท่าน ณ วันที่อบรมสัมมนา
              - กรณี ที่ท่านยกเลิกการอบรมสัมมนาจะต้องแจ้งเจ้าที่ก่อนวันอบรมสัมมนา 5 วัน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% 
                ของวันที่อบรมสัมมนา


*** ท่านที่สมัครอบรมทางออนไลน์ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrom ในการสมัครอบรมค่ะ ***
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY