ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 26
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 287,981
 เปิดเว็บ 09/02/2555
8 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 ใบสมัครกรุงเทพ
 
ลำดับ วัน  เดือน ปี หลักสูตร สถานที่ ราคาก่อนวันตัดรอบ หมายเหตุ รายละเอียด Booking
1 พุธ ที่
9 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-08 )
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
2 พฤหัสบดี ที่
10 ต.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-011-08 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
3 ศุกร์ ที่
11 ต.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-015-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เชียงใหม่ฮิลล์
เชียงใหม่.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 2 ต.ค.   62
จอง Online
4 พฤหัสบดี ที่
17 ต.ค. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-011-10 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,800.00
VAT 126

1,926.00
ชำระภายใน 3 ต.ค.   62
จอง Online
5 ศุกร์ ที่
18 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-05 )
รร.ทวินโลตัส
นครศรีธรรมราช.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 3 ต.ค.   62
จอง Online
6 เสาร์ ที่
26 ต.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-012-02 )
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 15 ต.ค.   62
จอง Online
7 อังคาร ที่
29 ต.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6210-06-019-015-01 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 18 ต.ค.   62
จอง Online
8 เสาร์ ที่
2 พ.ย. 62
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-004-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 22 ต.ค.   62
จอง Online
9 ศุกร์ ที่
8 พ.ย. 62
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NPAEs) 22 บท
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-011-09 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.ไมด้า แกรนด์
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 29 ต.ค.   62
จอง Online
10 เสาร์ ที่
16 พ.ย. 62
การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-007-04 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 6 พ.ย.   62
จอง Online
11 อังคาร ที่
19 พ.ย. 62
การบัญชีบริหาร การวางแผนงบประมาณ การประมาณการล่วงหน้า
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-013-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 8 พ.ย.   62
จอง Online
12 ศุกร์ ที่
22 พ.ย. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-006-07 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 12 พ.ย.   62
จอง Online
13 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
23 - 24 พ.ย. 62
การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-001-03 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน 12 พ.ย.   62
จอง Online
14 พฤหัสบดี ที่
28 พ.ย. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-012-04 )
รร.ไมด้า แกรนด์
นครปฐม.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 18 พ.ย.   62
จอง Online
15 เสาร์ ที่
30 พ.ย. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6211-06-019-015-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 22 พ.ย.   62
จอง Online
16 ศุกร์ ที่
13 ธ.ค. 62
กลยุทธ์ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดสินค้าคงเหลือและการวางแผนการตรวจนับ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-014-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
17 เสาร์ ที่
14 ธ.ค. 62
กลยุทธ์ในการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-010-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.เอเชีย
กรุงเทพมหานคร.

  08.30 -17.00 น
1,700.00
VAT 119

1,819.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
18 อังคาร ที่
17 ธ.ค. 62
การวิเคราะห์งบกะแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุนทางธุรกิจ
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-005-03 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 6 ธ.ค.   62
จอง Online
19 ศุกร์ ที่
20 ธ.ค. 62
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยงบการเงิน   (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 3.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-012-03 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,900.00
VAT 133

2,033.00
ชำระภายใน 13 ธ.ค.   62
จอง Online
20 เสาร์ ที่
21 ธ.ค. 62
เตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สำนักงานบัญชี
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6212-06-019-015-02 ) (หลักสูตรใหม่ ปี 2562)
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
1,600.00
VAT 112

1,712.00
ชำระภายใน 13 ธ.ค.   62
จอง Online
21 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
18 - 19 ม.ค. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent
รออนุมัติรหัสหลักสูตร และ จำนวนชั่วโมง จากกรมสรรพากร) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง อื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง รหัสหลักสูตร 6301-06-019-001-01 )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน   8 ม.ค.   63
จอง Online
22 เสาร์ - อาทิตย์ ที่
21 - 22 มี.ค. 62
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
(TA และ Tax Agent 
รออนุมัติรหัสหลักสูตร และ จำนวนชั่วโมง จากกรมสรรพากร) (หลักสูตรใหม่ ปี 2563)
(CPA และผู้ทำบัญชี 
รออนุมัติรหัสหลักสูตร และ จำนวนชั่วโมง จากสภาวิชาชีพบัญชี )
รร.รอยัล  ซิตี้
ปิ่นเกล้า.

  08.30 -17.00 น
2,300.00
VAT 161

2,461.00
ชำระภายใน   11 มี.ค.   63
จอง Online


เงื่อนไขในการการจองหลักสูตรสัมมนา

              - กรณี มีหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำมาให้ในวันที่อบรมสัมมนา
              - ใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ท่าน ณ วันที่อบรมสัมมนา
              - กรณี ที่ท่านยกเลิกการอบรมสัมมนาจะต้องแจ้งเจ้าที่ก่อนวันอบรมสัมมนา 5 วัน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 30% 
                ของวันที่อบรมสัมมนา


*** ท่านที่สมัครอบรมทางออนไลน์ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrom ในการสมัครอบรมค่ะ ***
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY